Đã bao lâu rồi bạn ko chụp một tấm ảnh.
Chỉ bởi vì cái camera của điện thoại bị hỏng bấy lâu nay nhưng không có ý định sửa.
1 3 Comments 0 Shares
Please log in to like, share and comment!